Luettelo pankkisiirroissa käytetyistä lyhenteistä

IBAN Kansainvälinen tilinumero
Kansainvälinen tilinumero on ainutlaatuinen tunniste, joka auttaa pankkeja käsittelemään yksityishenkilöiden välisiä maksuja automaattisesti. IBAN sisältää kaikki tarvittavat tiedot omistajasta ja pankkitilistä, kuten tilinumero, pankin ja haarakonttorin tiedot sekä maakoodi. Vaikka tilinumeron pituus ei ole yhtenäinen kaikissa SEPA-maissa, IBAN-numero ei voi ylittää 34 merkkiä. Useimmat maat ovat kuitenkin määrittäneet kiinteän pituuden. Vahvistin tunnistaa automaattisesti IBAN-numeron maan ja pituuden suorittaakseen tarkkoja vahvistuksia.
BBAN Perustilinumero
BBAN on lyhyt perustilinumero. Se edustaa maakohtaista tilinumeroa. BBAN on viimeinen osa IBAN-numeroa kansainvälisissä rahansiirroissa. Jokaisen maan BBAN-numerolla on oma muotonsa ja pituutensa maan omien standardien mukaisesti. Tällä hetkellä BBAN-numeroille ei ole yhteistä EU- tai muuta standardia. Tämän vuoksi IBAN otettiin käyttöön, sillä se auttaa standardisoimaan kansainvälisiä pankkisiirtoja.
BIC Pankin tunnistekoodi
Pankin tunnistekoodi on kansainvälinen koodi, jota pankit käyttävät rahansiirtojen tekemiseen. Jokaisella pankilla on oma BIC-koodinsa. Tällä tavalla eurooppalaiset ja kansainväliset maksutoimeksiannot saapuvat oikeaan pankkiin ja haarakonttoriin. BIC-koodia kutsutaan myös SWIFT-osoitteeksi tai SWIFT-koodiksi. BIC voi olla 8 ta 11 merkkiä pitkä haarakonttorin tiedoista riippuen.
SEPA Yhtenäinen euromaksualue
Tämä ainutlaatuinen euromaksualue luo maksuvälineille integroidut eurooppalaiset markkinat. SEPA:n tavoitteena on varmistaa, että Euroopan sisäiset maksut suoritetaan mahdollisimman yksinkertaisesti ja tehokkaasti kuin yhden maan sisällä.
EKP Euroopan keskuspankki
Euroopan keskuspankki on euroalueen keskuspankki. Se on vastuussa Euroopan unionin euro-valuutasta. Euroopan keskuspankin tärkein tehtävä on ylläpitää euron ostovoimaa sekä hintojen vakautta euroalueella. Euroalue sisältää 17 Euroopan unionin maata, jotka ovat käyttäneet euroa vuodesta 1999 lähtien.
SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
Katso kohta BIC.
SCT SEPA-tilisiirto
European Payment Council (katso kohta EPC) otti SEPA-tilisiirrot käyttöön vuoden 2008 alussa. Sitä kutsutaan myös maksujärjestelmäksi tai EU:n pankkien sisäisten rahansiirtojen säännöksiksi. SEPA-maksusiirrot (kutsutaan Belgiassa "eurooppalaiseksi siirroksi") korvaavat Euroopassa monia paikallisia maksujärjestelmiä.
SDD SEPA-suoraveloitus
SEPA-suoraveloitus (kutsutaan Belgiassa "eurooppalaiseksi suoraveloitukseksi") on maksuprotokolla, joka määrittää sääntöjä euroalueen sisäisille maksuille. SEPA-suoraveloitusten ydin, kuten missä tahansa muussa suoraveloitusjärjestelmässä, perustuu seuraavaan konseptiin: "Pyydän rahaa joltain toiselta ja siirrän sen itselleni heidän suostumuksellaan". Maksajalla ja laskuttajalla tulee olla tili SEPA-alueella toimivalla maksupalveluntarjoajalla.
PSD Maksupalveludirektiivi
Maksupalveludirektiivi on otettu käyttöön vuonna 2007 säännöksiksi, joiden tarkoituksena on määrittää Euroopan unionin maksupalveluita ja maksupalveluntarjoajia. Sen päätavoitteena on helpottaa yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) kehittämistä, säännellä maksulaitoksia, tarjota läpinäkyvyyttä maksuihin sekä lisätä kilpailua.
ACH Automatisoitu selvitysyhteisö
Automatisoitu selvitysyhteisö on Yhdysvalloissa käytettävä sähköisten varojen siirtoverkosto. Euroopan SWIFT-järjestelmää vastaava ACH selvittää pankkien sisäisiä tilisiirtoja ja suoramaksuja. Sähköinen ACH-verkosto auttaa pankkeja ja rahoituslaitoksia vaihtamaan tietoja keskenään.
CSM Selvitysjärjestelmä
Selvitysjärjestelmä sääntelee, miten kauppoja toteutetaan. Tällaiset direktiivit määrittelevät, miten rahaa ja viestejä lähetetään standardisoidulla tavalla maksupalveluntarjoajien välllä.
PEACH Yleiseurooppalainen automaattinen selvitysyhteisö
Yleiseurooppalainen automaattinen selvitysyhteisö (PE-ACH) on automaattinen selvitysyhteisö, joka selvittää SEPA-yhteensopivia tilisiirtoja ja suoraveloituksia euroalueella. PEACH on myös yritysalusta, joka tarjoaa euroalueelle vähittäismyynnin maksuvälineitä sekä niihin liittyviä peruspalveluita, jotka koostuvat hallinnointisäännöistä ja maksukäytännöistä ja joita tukevat tarvittavat tekniset alustat.
EBA Euro Banking Association
18 kaupallisen pankin ja Euroopan investointipankin Pariisissa vuonna 1985 perustama EBA on yli 200 eurooppalaisen pankin ja organisaation maksufoorumi. Euro Banking Association on yksi tärkeimmistä SEPA:n luomisen ja kehittämisen edistäjistä.
EPC Euroopan maksuneuvosto
Eurooppalainen pankkien maksuihin liittyvä päätöksentekoelin. Se koordinoi kaikkia toimintoja, joiden tulisi johtaa SEPA:n käyttöönottoon.
BACS Pankkien automaattinen selvitysjärjestelmä
BACS lyhenne pankkien automaattisesta selvitysjärjestelmästä. Se on yksi Yhdistyneen kuningaskunnan pankkien välisiä rahansiirtoja käsittelevistä laitoksista ja sitä käytetään sähköisten rahansiirtojen ja tilisiirtojen käsittelyyn. BACS-järjestelmä käsittelee lähinnä tilisiirtoja ja suoraveloituksia. Suoraveloitus on tilinhaltijan pankille antama ohje, jolla yritys valtuutetaan nostamaan tililtä tiettyjä rahasummia. Suoraveloituksia käytetään varmistamaan, että maksuja voidaan suorittaa säännöllisesti, turvallisesti ja tehokkaasti. Nämä ovat maailman yleisimpiä rahoitustapahtumia. Tilisiirto on vastakohta suoraveloitukselle ja sitä käytetään yleisesti työntekijöiden palkkojen maksamiseen. Viime aikoihin asti BACS on ollut myös yksi verkko- ja puhelinmaksujen edelläkävijöistä. Faster Payments -järjestelmä otti tämän kuitenkin hiljattain käyttöön. Syy tälle on Faster Paymentsin tehokkuus, sillä se käsittelee maksuja lähes välittömästi. Lisäksi se on toiminnassa jokaisena päivänä, 365 päivää vuodessa. BACS-maksujen käsittely kestää taas vähintään 3 pankkipäivää. Kaikki tilit eivät mahdollista Faster Payments -järjestelmän käyttöä, joten ne hyödyntävät edelleen BACS-järjestelmää.
CHAPS Selvitysyhteisön automaattinen maksujärjestelmä
Kuten varmaan arvasitkin, CHAPS on myös lyhenne; se tarkoittaa selvitysyhteisön automaattista maksujärjestelmää, vaikka tätä koko nimeä käytetään harvoin. CHAPS on toinen Yhdistyneessä kuningaskunnassa käytössä olevista maksujen käsittelyjärjestelmistä. Vaikka kuka tahansa voi käyttää CHAPS:a, se on yleisesti yrityksien käytössä suuria rahasummia siirrettäessä. CHAPS-järjestelmä veloittaa yleensä 25–30 kulun. CHAPS-siirrot käsitellään yleensä päivässä ja sitä käytetään usein kiinteistöjen oston yhteydessä, jossa asianajajat käyttävät järjestelmää varojen siirtämiseen osapuolten pankkitilien välillä. Sitä käytetään myös muissa arvokkaissa maksutapahtumissa. Kuten aiemmin mainitsimme, CHAPS:a käytetään rahojen siirtämiseen pankkien sisällä; sitä käytetään tähän tarkoitukseen useita kertoja päivässä. Maksun voi tehdä CHAPS:n kautta vierailemalla pankissa ja esittämällä henkilöllisyystodistuksen. Ennen CHAPS-maksun suorittamista on syytä tarkistaa pankin pikamaksusiirtojen rajat. Pikasiirtoja voi käyttää yleensä 100 000 asti, sekä ne ovat välittömiä ja ilmaisia. Tätä sovelletaan periaatteessa yksityishenkilöihin (toisin kuin yrityksiin ja organisaatioihin).
FPS Yhdistyneen kuningaskunnan Faster Payments -palvelu
Kuten aiemmin on mainittu, Faster Payments -palvelu antaa yleisölle mahdollisuuden suorittaa maksuja, jotka käsitellään ja siirretään lähes välittömästi. Yleisö käyttää sitä säännöllisesti muun muassa laskujen, pysyväistoimeksiantojen ja verkkosiirtojen tekemiseen. Järjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2008 lähtien.
C&CC Yhdistyneen kuningaskunnan shekkien ja tilisiirtojen selvitys
Kuten aiemmin on mainittu, Faster Payments -palvelu antaa yleisölle mahdollisuuden suorittaa maksuja, jotka käsitellään ja siirretään lähes välittömästi. Yleisö käyttää sitä säännöllisesti muun muassa laskujen, pysyväistoimeksiantojen ja verkkosiirtojen tekemiseen. Järjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2008 lähtien.
EFT Sähköinen tilisiirto
Edustaa tapaa, jolla yrityksesi voi vastaanottaa kaikista Kansanyhteisön maksuista suoraveloituksia yrityksen pankkitilille. Rekisteröitymisen jälkeen rahat siirretään suoraan ja nopeammin kuin koskaan aiemmin. Sähköiset tilisiirrot ovat nopeita ja turvallisia, mikä tarkoittaa, että rahasi maksetaan pankkitilillesi nopeammin, kuin että sinun täytyisi odottaa postia, tallettaa shekkisi ja odottaa varojen siirtämistä.
B2B Yritykseltä yritykselle
SCF SEPA:n korttiohjeisto
SEPA-korttiohjeisto täsmentää pankeille, järjestelmille ja muille sidosryhmille korkeatasoisia periaatteita ja sääntöjä, jotka antavat eurooppalaisilole asiakkaille mahdollisuuden käyttää yleiskäyttöisiä kortteja maksujen tekemiseen ja käteisen nostamiseen SEPA-alueella yhtä helposti ja kätevästi kuin kotimaassaan.
EFTA Euroopan vapaakauppajärjestö
ECBS Euroopan pankkialan standardointikomitea